Visoko kvalitetne storitve in izdelki -  zadovoljni kupci 


Spletna stran www.ispio.si vsebuje informacije za splošne informativne in reklamne namene. Vsebina teh spletnih strani je last družbe Ispio d.o.o. ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ipd. vsebine teh spletnih strani. Niti ISPIO d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem teh spletnih strani ter informacijami, objavljenimi na njih. 

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani družba ISPIO d.o.o. ne odgovarja.

Hitri kontakt

  con address   Kolodvorska ulica

          3230 Šentjur

   con tel   +386 (0)3 746 27 16

   con fax   +386 (0)3 746 27 20

   con info   info@ispio.si

Certifikat ISO 9001

BV Certification_ISO_9001

Pravne informacije